У біології АТФ – це джерело енергії та основа життя. Аденозинтрифосфорна кислота – універсальний акумулятор енергії у всіх живих організмах.

Що це?

Зрозуміти, що таке АТФ допоможе хімія. Хімічна формула молекули АТФ – C10H16N5O13P3. Запам’ятати повну назву нескладно, якщо розбити її на складові. Аденозинтрифосфат або аденозинтрифосфорна кислота – нуклеотид, що складається з трьох частин:

  • аденіну – пуринової азотистої основи;
  • рибози – моносахарида, що відноситься до пентоз;
  • трьох залишків фосфорної кислоти.
Мал. 1. Будова молекули АТФ.

Більш докладна розшифровка АТФ представлена ​​таблиці.

Складові частини Формула Опис
Аденін C5H5N5 Похідне пурину входить до складу життєво важливих нуклеотидів. Не розчинний у воді
Рибоза C5H10O5 П’ятивуглецевий цукор, що входить до складу нуклеотидів, у тому числі РНК
Фосфорна кислота Н3РО4 Неорганічна кислота, розчинна у воді

 

АТФ вперше виявили гарвардські біохіміки Суббарао, Ломан, Фіске у 1929 році. 1941 року німецький біохімік Фріц Ліпман встановив, що АТФ є джерелом енергії живого організму.

Утворення енергії

Фосфатні групи з’єднані між собою високоергічні зв’язки, які легко руйнуються. При гідролізі (взаємодії з водою) зв’язки між двома останніми фосфатними групами розпадаються, вивільняючи велику кількість енергії (від 40 до 60 кДж/моль), а АТФ перетворюється на АДФ (аденозиндифосфорну кислоту).

Умовно хімічна реакція виглядає так:

АТФ + Н2О → АДФ + Н3РО4 + енергія

Мал. 2. Гідроліз АТФ.

Частина енергії, що вивільнилася, бере участь в анаболізмі (асиміляції, пластичному обміні), частина – розсіюється у вигляді тепла і використовується для підтримки температури тіла. При подальшому гідролізі АДФ відщеплюється ще одна фосфатна група з вивільненням енергії та утворенням АМФ (аденозинмонофосфату). АМФ гідролізу не піддається.

Синтез АТФ

АТФ розташовується в цитоплазмі, ядрі, хлоропластах, мітохондріях. Синтез АТФ у тваринній клітині відбувається в мітохондріях, а в рослинній – у мітохондріях та хлоропластах.

АТФ утворюється з АДФ та фосфату з витратою енергії. Такий процес називається фосфорилюванням:

АДФ + Н3РО4 + енергія → АТФ + Н2О

Мал. 3. Утворення АТФ із АДФ.

У рослинних клітинах фосфорилювання відбувається при фотосинтезі та називається фотофосфорилуванням. У тварин процес протікає при диханні і називається окисним фосфорилуванням.

У тваринних клітинах синтез АТФ відбувається у процесі катаболізму (дисиміляції, енергетичного обміну) при розщепленні білків, жирів, вуглеводів.

Функції

З визначення АТФ відомо, що це молекула здатна давати енергію. Крім енергетичної аденозинтрифосфорна кислота виконує інші функції:

  • є матеріалом для синтезу нуклеїнових кислот;
  • бере участь у регуляції біохімічних процесів, приєднуючись до регулятивних центрів ферментів, посилює або пригнічує їх активність;
  • є медіатором – передає сигнал синапсам (місцях контакту двох клітинних мембран).

Що ми дізналися?

З уроку біології 10 класу дізналися про будову та функції АТФ – аденозинтрифосфорної кислоти. АТФ складається з аденіну, рибози та трьох залишків фосфорної кислоти. При гідроліз зв’язку між залишками фосфорної кислоти руйнуються, що вивільняє енергію, необхідну для життєдіяльності організмів.

Залишити відповідь